brahem.omans.se

mammas dagbok från sitt äldreboende mm

Användarverktyg

Webbverktyg


aldreboende:laenklista

Länklista

COVID-19
Exempel på åtgärder för att minska spridning av covid-19 på särskilda boenden för äldre
För personal inom äldreomsorg
Rekommendationer för handläggning och val av skyddsåtgärder mot covid-19 inom vård och omsorg
 • Socialstyrelsen
  Jag har noterat att i nästan samtliga fall duckar socialstyrelsen när det kommer till konkreta regler, råd och exempel och skyfflar över det arbetet och ansvaret på alla andra t.ex ledningen för det lokala äldreboendet (verksamhetsansvarige). Jag blir inte speciellt förvånad eftersom det är ett normalt beteende för en Svensk myndighet. I vårt fall hamnar denna hink skit i knät på en 30-årig nybliven chef som ännu inte är torr bakom öronen, resultatet blir därefter, stackars mamma, inte ens dina ovänner hade kunnat tänka ut något så elakt.
SÄBO
Socialstyrelsens allmänna råd om tillämpningen av förordningen (2020:163) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19; (såvitt jag kan se innehåller texten inga indikationer på hur olika tolkningar av råden ska hanteras).
Information om covid-19 till personal inom kommunal hälso- och sjukvård
Till dig som arbetar inom vård och omsorg –covid-19
 • tvätta händerna i minst 30 sekunder med tvål och vatten ofta
 • Inkubationstid är tiden mellan smitta och sjukdomssymtom. Inkubationstiden för covid-19 är 2–14 dagar.
 • Planera arbetet för att inte använda skyddsutrustning i onödan.
 • Visir och skyddsglasögon kan rengöras för att återanvändas. Undvik att stänk uppstår vid rengöring och desinfektion av visiren.
  Gör så här:
  • Desinfektera först händerna
  • Ta på skyddshandskar
  • Desinfektera visirets/skyddsglasögonens hårdplastdelar (inte skumgummidelen på visiret) med tensid
  • Häng upp eller placera visiret så det kan torka
  • Ta av handskarna
  • Desinfektera händerna med handsprit.
aldreboende/laenklista.txt · Senast uppdaterad: 2020/08/09 22:04 av Björn