brahem.omans.se

mammas dagbok från sitt äldreboende mm

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: omans.se, MinSläkt, Sockenkatalog

Innehåll

other:ansvarig_utgivare

Ansvarig utgivare

Att utse en ansvarig utgivare för webbsidor

Saxat från Legala handboken 1)

Om en webbsida har en ansvarig utgivare går det att publicera personuppgifter utan samtycke. Detta beror på att tryckfrihetsförordningen sätter personuppgiftslagen ur spel, eftersom grundlagar gäller före andra lagar och regler (se även § 7 PuL). Beakta dock undantaget av denna regel för myndigheter, d.v.s. en högskola måste - trots utgivningsbevis - fortfarande följa PuL.

Wikipedia

Ansvarig utgivare

En ansvarig utgivare (ibland bara kallad utgivare) är en ansvarig person enligt tryckfrihetsförordningen (TF) eller yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). För vissa medier måste en ansvarig utgivare utses (t.ex. för tidningar och radio- och tv-sändningar) medan det är frivilligt för andra medier (t.ex. för webbsidor på Internet och för skrifter som inte är avsedda att publiceras fler än fyra gånger per år). Att utse en ansvarig utgivare är en metod för att uppnå grundlagsskydd. Ibland krävs också en ansökan om utgivningsbevis.

Frågor om ansvarig utgivare och utgivningsbevis handhas av Patent- och registreringsverket (PRV) eller Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) beroende på vilken typ av verksamhet det rör sig om.

En ansvarig utgivare ska ha fyllt arton år och får inte stå under förvaltare eller vara försatt i konkurs. Utgivaren måste vara bosatt i Sverige men behöver inte vara svensk medborgare.

other/ansvarig_utgivare.txt · Senast uppdaterad: 2020/08/13 20:51 av Björn