brahem.omans.se

mammas dagbok från sitt äldreboende mm

Användarverktyg

Webbverktyg


other:juridiskt_ohallbart

Juridiskt ohållbart

Juridiskt ohållbart med förbud mot besök på äldreboenden

saxat ur innehållet

De särskilda boendena regleras i social­tjänstlagen (5 kap. 5 §) och är utformade så att de äldre hyr sina lägenheter och möblerar dem själva eller med hjälp av anhöriga. I boendeformen ingår olika typer av service, som matlagning och städning men även rena omvårdnadsinsatser. Denna service betalar den boende för genom en särskild avgift som tas ut varje månad och beräknas på den äldres ekonomiska förmåga. Lägenheterna som de äldre bor i är alltså deras hem – boendet är inte en institution och det är definitivt inte ett fängelse. Och personalen är där för att ge service, inte agera väktare.

Nuvarande mötesrestriktioner på särskilda boenden är desamma oavsett om den äldre är immun eller inte. Det kan starkt ifrågasättas om detta är proportionerligt.

Det liknar mer ett möte på en anstalt än en familjesammankomst.

Nuvarande besöksförbud är inte hållbart, varken ur ett mänskligt eller juridiskt perspektiv.

other/juridiskt_ohallbart.txt · Senast uppdaterad: 2020/08/13 20:23 av Björn