brahem.omans.se

mammas dagbok från sitt äldreboende mm

Användarverktyg

Webbverktyg


other:krisforberedelser_sloppas

Kris-förberedeler sloppas

Som det ser ut nu kommer Sverige att stå lika oförberett inför nästa kris

https://www.dn.se/ledare/amanda-sokolnicki-som-det-ser-ut-nu-kommer-sverige-att-sta-lika-oforberett-infor-nasta-kris/

Vissa saker går inte att lösa när krisen redan är ett faktum. Då är det för sent att börja tala om beredskapslager, en upprustning av försvaret eller polisen.

Vad drar vi för slutsatser av hur Sverige hanterat pandemin? Det är en fråga vars svar kommer att avgöra hur vi klarar oss i nästa kris. Och som tyvärr inte har fått särskilt uppmuntrande svar.

”Vi visade att man i vardagen inte behöver ha en organisation som är planerad utifrån krig eller kris.” Det är Irene Svenonius (M) fascinerande slutsats

Medan vårdpersonal slitit ut sig, fått ledigheter flyttade och pass förlängda, är alltså finansregionrådet i Stockholms inställning att det visar att det inte behövdes några marginaler. Medan äldreboenden vittnat om den akuta bristen på skyddsutrustning, konstaterar en av toppolitikerna i krisens epicentrum att planen höll.

Men en sak är säker: Att Region Stockholm inte hade planerat för att klara en kris förvärrade en redan desperat situation. Om Svenonius inte ens inser denna uppenbara läxa nu, så när?

Och hon är inte ensam.

Ansvariga politiker måste dessutom, till skillnad från väljare, få budgeten att gå ihop. Och om pengarna använts till valvinnande godis, är risken stor att de långsiktiga satsningarna uteblir, vare sig det gäller försvar, järnväg eller elnät. Men det är inte billigt att låta bli att investera. För att ta ett exempel: Vad kommer det att kosta att ha så eftersatta elnät att elen knappt når fram till södra Sverige? Enligt Tillväxtverket kan det i värsta fall handla om nästan 20.000 jobb som på sikt går förlorade bara i Skåne.

other/krisforberedelser_sloppas.txt · Senast uppdaterad: 2020/08/11 12:52 av Björn